در محصول امنیتی مانند گاوصندوق دریافت تاییدیه و استاندارد از مراکز معتبر دنیا اهمیت زیادی دارد. در گاوصندوق اغلب تست هایی که روی گاوصندوق انجام می شود برای تایید میزان امنیت محصول است. از تست های سرقت و آتش سوزی گرفته تا تست های نفوذ آب و سقوط آوار و ... اما گاوصندوق ها صرفا از نظر امنیتی تست نمی شوند. برخی از آزمایش هایی که روی محصولات انجام می شود برای تایید کیفیت متریال اولیه و تطابق آن با محیط زیست است که متاسفانه در برخی موارد به دلیل عدم آگاهی با استاندارد های امنیتی یک گاوصندوق اشتباه گرفته می شود.

بیشترین مشکلی که مشتریان گاوصندوق در این زمینه با آن روبه‌رو می شوند تشابه دو استاندارد CE و CEN در گاوصندوق ها است. هر دو این استاندارد ها جزء استاندارد های اروپایی هستند اما ماهیت هر کدام از آنها کاملا متفاوت است. استاندارد CEN اروپا یک استاندارد کمیته کشور های اروپایی است که برای تایید امنیت گاوصندوق ها به کار می رود. بیشترین فعالیت این استاندارد روی امنیت سرقت در گاوصندوق ها است اما در صنعت امنیت بانکی مانند دستگاه های خودپرداز و همین طور گاوصندوق های دیتا بسیار فعال است.

اما استاندارد CE که اتفاقا در نمونه گاوصندوق های ایرانی هم زیاد به آن روبه‌رو می شوید اصلا ربطی به امنیت گاوصندوق ندارد بلکه یک استاندارد اروپایی به معنی تناسب محصول با استاندارد های محیط زیست است . وقتی محصولی دارای استاندارد CE است یعنی آسیبی به محیط زیست نمی رساند.

در خرید گاوصندوق بزرگ ترین دغدغه مشتری امنیت محصول است. به همین دلیل به هیچ عنوان صرفا با شنیدن استاندارد اروپا یا آمریکا تصمیم نگیرید. این استاندارد ها در گاوصندوق ها خیلی جامع هستند بنابراین بهتر است قبل از تصمیم نهایی حتما درباره آنها جستجو کنید تا اطلاعات کافی درخصوص تاییدیه ها و تست های آنها بدست بیاورید.