در خرید گاوصندوق با یک سری از اصطلاحات ممکن است زیاد روبه‌رو شوید که یکی از آنها اصطلاح "نسوز" است. تکرار مداوم این کلمات در صنعت گاوصندوق باعث شده به اشتباه مشتریان به این نتیجه برسند که پس تمام گاوصندوق ها قطعا نسوز هستند. در حالیکه نه تنها این جمله درست نیست بلکه هر گاوصندوق دقیقا برای اقلام خاصی نسوز طراحی شده و ممکن است برای آن اجناسی که شما می خواهید داخل گاوصندوق تان نگهداری کنید مناسب نباشد.

نسوز بودن از ویژگی ها و فاکتورهای اساسی در یک گاوصندوق است که باید در همه محصولات وجود داشته باشد. اما نکته اینجاست که همه محصولات به یک اندازه نسوز نیستند. یک گاوصندوق نسوز ممکن است در دمای بالای 900 درجه هم به مدت بالای 1 ساعت نسوز و مقاوم باشد اما گاوصندوق دیگر در دمای 600 درجه کمتر از 1 ساعت مقاومت کند و خاصیت نسوز بودنش را از دست بدهد. در واقع در نسوز بودن گاوصندوق فقط به یک کلمه بسنده نکنید و حتما درباره میزان مقاومت آن در شرایط آتش سوزی هم تحقیق کنید.

خوب از کجا باید مطمئن شویم که یک گاوصندوق فاکتور های اساسی امنیتی را دارد؟ در صنعت گاوصندوق با توجه به اینکه یک صنعت امنیتی است و ریسک انتخاب اشتباه بالاست چه راهکارهای برای اطمینان از گاوصندوق مورد نظر وجود دارد ؟

استاندارد های معتبر نسوز 

ینان از میزان امنیت و نسوز بودن یک گاوصندوق استناد به استاندارد هایی است که گاوصندوق دریافت کرده است. مراکز معتبری مانند ul آمریکا، ksg کره و یا jis ژاپن جزء سازمان های مهمی هستند که این محصولات را به لحاظ ایمنی تست و درجه بندی می کنند. این آزمایش ها عموما تست های سختی هستند که در شرایط آزمایشگاهی انجام می شوند.

به عنوان مثال ul آمریکا یکی از جامع ترین و معتبرترین استاندارد هارا در سطح بین المللی ارایه می کند و بالای 100 مشتری از سراسر دنیا دارد. طبق استاندارد ul گاوصندوق ها به لحاظ مقاومت نسوز بودن در 3 دسته اصلی و اولیه تقسیم می شوند. تقسیم بندی ابتدایی بر اساس جنس اقلامی که می تواند در گاوصندوق نگهداری شود. اقلام دیجیتالی نسبت به دما بسیار حساس هستند و در دمای بالای 50 درجه آسیب می بینند در حالیکه اسناد کاغذی تا دمای 110 درجه هم مقاوم هستند. تقسیم بندی ثانویه در این استاندارد بر اساس زمان است. که میزان مقاومت گاوصندوق را در دماهای 945 و 1024 درجه به مدت 1، 2 یا 3 ساعت تفکیک می کند.

چالش خرید گاوصندوق و نحوه انتخاب درست

در خرید گاوصندوق قبل از تصمیم گیری درباره هر چیزی باید تعیین کنید چه اقلامی قرار است داخل محصول تان نگهداری کنید. وقتی جنس این اقلام مشخص باشد مرحله اول یعنی دسته بندی بر اساس اجناس به راحتی تعیین می شود اما در مرحله دوم باید میزان خطرات محیطی و نوع محیط را لحاظ کنید. در واقع در خرید گاوصندوق قبل از اینکه بخواهید وارد مرحله قیمت گاوصندوق و ابعاد و این مسایل شوید باید بتوانید در باره فاکتور های ابتدایی تصمیم بگیرید در غیر اینصورت ممکن است در خرید گاوصندوق اشتباه کنید و محصول درستی را انتخاب نکنید.