شاید بیشترین قوانینی که برای نصب دوربین مدار بسته وجود دارد مربوط به نصب در محیط های اداری است. در محیط های کاری و اداری باید تمام حقوق انسانی کارکنان در اولویت باشد و حفظ شود. اما  این قوانین از این قرارند :

  1. تمامی کارکنان باید از وجود دوربین مطلع باشند.
  2. علت نصب دوربین باید توسط کارفرما روشن شود.
  3. محوطه ای که تحت الشعاع دوربین قرار دارد باید برای کارکنان شفاف سازی شود.
  4. چگونگی استفاده از تصاویر باید مشخص باشد.
  5. چگونگی حفاظت از حقوق کاکنان باید برای افراد روشن باشد.
  6. به هر دلیل استفاده از دوربین مخفی در این اماکن جرم است مگر با مجوز رسمی که در طی مراحل قانونی امکان پذیر است.
  7. اطلاعات خصوصی کارمندان به هیچ عنوان نباید مورد سوء استفاده قرار بگیرد که در این صورت جرم است.

فیلم دوربین های مدار بسته اعم خانگی، عمومی یا اداری نباید در دست شخص ثالث قرار بگیرد و منتشر کردن آن قطعا جرم محسوب می شود.

درباره دوربین های وایرلس چه می دانید ؟ 

قوانین نصب دوربین در ساختمان ها

  1. برای نصب دوربین در مشاعات ساختمان، اعم از مسکونی یا اداری به مجوز کتبی توسط هیئت مدیره لازم است. اگر در این مجوز به این موضوع تاکید شود که نظر هیئت مدیره ارجح است در صورت نارضایتی معدودی از ساکنان مشکلی برای نصب وجود نخواهد داشت. البته لازم است بدانید این مجوز باید مورد تایید اکثریت افراد ساختمان باشد.
  2. در صورت نصب دوربین برای ضبط محیط بیرونی از ساختمان، حتما با درج یک برچسب تحت عنوان این مکان به دربین مدار بسته مجهز است باید اطرافیان شما مطلع باشند.

در محیط های عمومی قانونی برای منع نصب دوربین وجود ندارد مگر آن که محل تحت الشعاع دوربین محیط های پادگانی یا نیرو هوایی و این چنینی باشد که قطعا نیاز به طی مراحل قانونی می باشد.