به عنوان یک سیستم امنیتی و حفاظتی اماکن می توان به دزدگیر ضدسرقت اشاره کرد. دزدگیر ضدسرقت در ابتدا مانند هرصنعت دیگری خیلی ابتدایی بود اما شاید برای زمان خودش یک تفکر بزرگ محسوب می شد. پادشاهی اولین دزدگیر های ضدسرقت همراه با سیم کشی هایی بود که در سراسر یک محیط برای اتصال بخش های مختلف دزدگیر به هم استفاده می شد. حالا تصور کنید به تمام این سیم کشی ها، سیم کشی های تلفن و برق هم اضافه می شدند. حکومت این سیستم ها در بازار امنیتی با یمن وجود سارقان چیره دست و از کار انداختن دزدگیر با قطع سیم کشی ها به خطر افتاد. حالا زمان این رسیده بود که فکری به حال این سیم کشی ها کنند و به نوعی از این سیستم حذف  شوند. چیزی مانند یک دزدگیر بی سیم.

دزدگیر های سیم کارتی در مدت کوتاهی توانستند جایگاه خودشان را در بازار پیدا کنند و روند تولید آن ها افزایش پیدا کرد. اما دزدگیر های قدیمی کماکان در بازار هستند. اسم سیم کارت برای این دسته از دزدگیر ها از همان ابتدا به شما آلارم می دهد که محیط شما باید آنتن دهی تلفن را داشته باشد. این موضوع در برخی موارد و بعضی از موقعیت ها باعث می شود که امکان استفاده از این دسته دزدگیر ها وجود نداشته باشد.

چه چیزی باعث شد که دزدگیر بی سیم در بازار حکومت با ثباتی داشته باشد ؟

قابلیت کنترل از راه دور

عدنم استفاده از سیم کشی ها

نصب آسان تر

ارسال پیامک و یا برقراری تماس  

در واقع ورود دزدگیر های بی سیم به بازار توانست ضعف بزرگی از سیستم های دزدگیر تلفنی را پوشش دهد. کابل های تلفن عموما در ابتدای ورودی منازل قرار گرفته اند که بدون هیچ محافظی هستند و به راحتی امکان این وجود دارد که توسط سارق قطع شود تا بخشی از سیستم دزدگیر از کار بیفتند.