گاوصندوق دیجیتال در واقع ورود اولین تکنولوژی الکترونیک به صنعت گاوصندوق بود. گاوصندوق هایی که برای باز کردن آن ها دیگر نیازی به کلیدهای مختلف و رمز های چرخشی قدیمی نبود.

 

 

گاوصندوق دیجیتال با قفل های کیبوردی و بعدها با قفل های تمام تاچ و بایومتریک به مرور گاوصندوق های امن تری وارد بازار کردند. با ورود قفل های دیجیتال، گاوصندوق هایی با قفل مکانیکی از خط تولید کنار نرفتند بلکه با ترکیب با قفل های دیجیتال گاوصندوق های فوق امنی ایجاد کردند که تقریبا نفوذ ناپذیر بود.

 

 

مزیت های گاوصندوق دیجیتال به نسبت گاوصندوق های مکانیکی

 

 

سرعت عملکرد گاوصندوق های دیجیتال در باز و بسته شدن درب گاوصندوق بسیار بیشتر از یک گاوصندوق مکانیکی است.

 

 

امنیت گاوصندوق دیجیتال به نسبت گاوصندوق های مکانیکی به لحاظ مکانیزم و پیچیدگی قفل بهتر است. اگر قفل گاوصندوق های دیجیتال به درستی طراحی شده باشند نفوذ به آن ها سخت خواهد بود.

 

 

در این گاوصندوق ها دیگر دغدغه ای برای پنهان کردن کلید گاوصندوق و مشکلات این چنینی وجود ندارد. در رمز های بایومتریک حتی نیازی به حفظ کردن یک رمز عبور نیست، صرفا با اسکن اثر انگشت درب گاوصندوق باز خواهد شد. سهولت، سرعت عملکرد در کنار یک کد ژنتیکی منحصر به فرد امنیت خوبی را برای کاربر فراهم می کند.

 

 

پیچیدگی و مشکلات تغییر رمز در گاوصندوق های مکانیکی، همیشه یک معضل بزرگ برای صاحبان آن هاست که در گاوصندوق های دیجیتال این مشکل برطرف شده و کاربر با یک مراحل ساده اما امن می تواند رمز عبور گاوصندوق خود را تغییر بدهد.

 

 

چندکاربره بودن گاوصندوق های دیجیتال، یک مزیت بزرگ در گاوصندوق اداری و حتی خانگی. هر کابر برای خود یک رمز جداگانه خواهد داشت. این موضوع در گاوصندوق های اداری بیشتر بولد می شود. زمانیکه اعضای هیئت مدیره همه باید به گاوصندوق دسترسی داشته باشند گاوصندوق های اداری چند کاربره لازم است. اهمیت این موضوع در ادارات و سازمان ها دقیقا همانند یک چک چند امضائه است .