اگر صاحب کسب و کاری متعلق به خودتان هستید که افرادی در کنار شما صاحب درآمد هستند شاید بسیار بیشتر از هر فرد دیگری نیاز داشته باشید که امنیت را برای آن کسب و کار فراهم کنید.

تامین امنیت دفاتر اداری و کارگاهی می تواند شامل نصب دوربین مداربسته، دزدگیر، درب های ضدسرقت، داشتن تیم HSE که بیشتر جنبه حفاظت محیطی دارند شوند 

یا حتی می تواند شامل یک گاوصندوق اداری باشد که جنبه محافظت از اسناد و مدارک و وجوه نقدی را به عهده داشته باشد.

در این جا بیشتر بحث ما روی محافظت از اسناد و مدارک است. اسناد و دارایی هایی که در صورت از دست دادن آن ها باید متحمل شرایط سختی باشید. گاوصندوق

 اداری بهترین راهکار برای تمرکز روی حل چنین مشکلی است. در این مواردشما باید اسناد و مدارکتان را نه تنها در برابر سرقت بلکه در برابر عوامل محیطی و غیر قابل 

کنترلی مانند زلزله و سیل نیز محافظت کنید.

 

 

 

در خرید گاوصندوق اداری به چه مواردی باید توجه داشت؟ 

 

نسوز بودن گاوصندوق

 

 

 

گاوصندوق شما حتما باید نسوز باشد. حداقل استانداردی که باید برای نسوز بودن آن در نظر داشت، 1 ساعت در دمای کوره است. گاوصندوق شما حتما باید توسط یک 

استاندارد معتبر تایید شده باشد. در غیر این صورت خرید یک گاوصندوقی که صرفا به گفته مشتری نسوز است توصیه نمی شود.

 

 

 

سیستم قفل چند کاربره

 

 

 

اگر دارای شریکی هستید که حتما باید به گاوصندوق دسترسی داشته باشد توجه کنید که از قفل های چندکاربره استفاده کنید. قفل های دیجیتالی حداقل دو کاربر مجزا را 

پشتیبانی می کنند.

 

 

 

دیپازیت سیف

 

 

 

اگر مختصات کار شما به گونه ای است که همیشه احتیاج دارید کارکنانتان مدارک مهم را داخل گاوصندوق بیندازند بدون اینکه به کلید و رمز آان دسترسی داشته باشند، 

دیپازیت سیف ها می تواند برای شما مناسب باشد.

 

 

 

قفل مکانیکی یا دیجیتال

 

 

 

اگر کسب و کار شما به صورت کارگاهی و محیط های پرخطر است، گاوصندوق هایی با قفل مکانیکی به شما توصیه می شود که در برابر شرایط محیط می تواند مقاوم تر 

باشد.