صنعت تولید گاوصندوق یک صنعت با قدمت طولانی و قدیمی است که در طی سال ها پیشرفت زیادی داشته و امروزه شاهد یک بازار شلوغ و متنوع از این صنعت هستیم. همیشه جای خالی یک سیستم هشدار دهنده در گاوصندوق احساس میشد، چیزی که بتواند در سارق استرس ایجاد کند. امروزه در بسیاری از گاوصندوق ها یک سیستم هشدار دهنده نصب شده که در صورت هرگونه باز کردن غیرمتعارف درب، فعال می شود.

گاوصندوق های ایگل مجهز به یک سیستم هشدار دهنده با توان 120 دسی بل هستند، که در صورت اعمال هر گونه فشار مکانیکی، ضربه، لرزش و یا ایجاد صدا سیستم صوتی آن فعال می شود. این سیستم صوتی یک بازدارنده است. قطعا نباید از آن توقع یک دزدگیر یا سیستم هوشمند داشت، با به صدا درآمدن آژیر، در سارق رعب و وحشت ایجاد می شود و قطعا ادامه کار برای فرد امکان پذیر نخواهد بود. این سیستم در قسمت داخلی درب قرار گرفته و شما می توانید و صرفا زمانی فعال می شود که صاحب گاوصندوق آن را فعال کرده باشد. زمانیکه آژیر فعال شده باشد، حتی با لمس صفحه کلید گاوصندوق نیز آژیر فعال می شود. اگر شما آن را فعال نکرده باشیدو فردی اقدام به باز کردن درب با رمز عبور های مختلف کند بعد از ورود چند مرتبه رمز اشتباه که عموما  5مرتبه است، آژیر به مدت 2 دقیقه فعال شده و مجدد خاموش خواهد شد. سیستم آژیر در گاوصندوق یک سیستم تخصصی و خیلی پیچیده نیست اما از جایی که بیشتر به عنوان یک سیستم بازدارنده عمل می کند می تواند برای محصول شما نقطه قوت خوبی باشد. در بسیاری از موارد شاید بتوان سیستم آژیر را به سیستم هوشمند منزل متصل کرد، اما روش انجام این کار و اینکه آیا امنیت محصول را به خطر میاندازد یا خیر نیاز به نظر کارشناسانه فعالان این زمینه دارد.